Đừng để lạc mất nhau tại Mê cung hoa khổng lồ Eco Maze Thăng Long 0

Đừng để lạc mất nhau tại Mê cung hoa khổng lồ Eco Maze Thăng Long

Trên thế giới, có nhiều công viên hoa hồng nổi tiếng kiều diễm bậc nhất tại Pháp, Mỹ, Canada,… Hiện tại, ở Hà Nội cũng đã có một vườn hồng lớn như thế, đủ...